Biokol

Oladdat biokol, näringsladdat biokol och kolmakadam med olika sammansättning och egenskaper. Allt vårt biokol är certifierat enligt EBC eller med motsvarande egenskaper.

Vi levererar till hela Sverige, Norden och norra Europa i stora kvantiteter från storsäck till bulk.

Vi arbetar bara med organisk näring och EBC-certifierat biokol eller motsvarande. Nedan hittar ni vårt oladdade och näringsladdade biokol samt vårt kolmakadam i olika fraktioner.

BIOKOLSIDAN_OLADDAT-BIOKOL_P1220178-1-e1600086110475-300x300

OLADDAT BIOKOL

Allt biokol vi använder är certifierat enligt EBC eller med motsvarande egenskaper.

BIOKOLSIDAN_LADDAT-BIOKOL_P1230152_-1-300x300

NÄRINGSLADDAT BIOKOL

Vi använder enbart organiska gödningsmedel som t.ex. grönkompost, maskgödsel och gödselkompost.

BIOKOLSIDAN_KOLMAKADAM_P1240044_-300x300

KOLMAKADAM

Vi erbjuder kolmakadam av olika fraktion och med olika näring. Vårt mål är att använda 100% återvunnen sten.

Biokol skapar liv i jorden

Med biokol som grund erbjuder vi anläggningsjordar och jordsubstrat till trädplanteringar, regnbäddar, gröna tak, perennplanteringar och urbana ängar. Gemensamt för biokolbaserade jordlösningar är dess stora porvolym och stabila struktur som ökar växtbäddens kapacitet att hantera stora dagvattenflöden, ger ökad vattenhållande förmåga och växtbäddar med låg kompakteringsgrad. Biokolet har dessutom med sin stora yta en god näringshållande förmåga och skapar en gynnsam miljö för nyttiga mikroorganismer.

Kvalitet och hållbarhet

Biokolet vi använder följer EBCs (European Biochar Certification) krav på kvalitet, ursprung och tillverkningsprocess. Vi strävar mot att minska miljöpåverkan i varje led av produktionskedjan , basera våra produkter på cirkulära materialflöden och korta transporter. Vi använder enbart organiska gödningsmedel och anpassar gödseldos och näringssammansättning efter önskad funktion på olika vegetationslösningar.

FAQ

Kontakta oss om biokol!

Varmt välkommen att ringa eller maila oss.

Mattias Gustafsson
Vice VD & försäljning
mattias@biokolprodukter.se
073-76 51 448

Jonatan Malmberg
Utveckling & försäljning
jonatan@biokolprodukter.se
070-78 28 770