Trädgropsfundament i biokolbetong

Vårt trädgropsfundament i biokolbetong är utvecklad för att ge stor plats för trädens rötter att leta sig ut i närliggande växtbädd. Med biokolet i betongen…

Inloppsplatta till regnbädd i biokolbetong

Vårt regnbäddsinlopp i biokolbetong leder effektivt in vatten till regnbäddar och är framtaget i samarbete med Edge som stått för design. Inloppen är lämpliga till…

Mattias Gustafsson
Vice VD & försäljning
mattias@biokolprodukter.se
073-76 51 448

Jonatan Malmberg
Utveckling & försäljning
jonatan@biokolprodukter.se
070-78 28 770