Regnbäddssubstrat och Öppet förstärkningslager BlueGreenGray

BlueGreenGray (BGG) system är utvecklade för urbana miljöer där blå, gröna och grå funktioner samverkar på samma plats och i samma volym.

Mattias Gustafsson
Vice VD & försäljning
mattias@biokolprodukter.se
073-76 51 448

Jonatan Malmberg
Utveckling & försäljning
jonatan@biokolprodukter.se
070-78 28 770