Klimatpositiv ängsjord 0-8 Cirkulär

Vår ängsjord med biokol och återvunnen sten bidrar till en cirkulär ekonomi samtidigt som en kolsänka skapas. Produkten är mager, ger genomsläppliga växtbäddar och lämpar…

Klimatpositiv anläggning med certifierad kolsänka

Till de som vill tillgodoräkna sig biokolets klimatnytta erbjuder vi certifikat för skapad kolsänka. I certifikatet ingår kvantifierad mängd CO2-ekvivalenter som binds in i de…

Mattias Gustafsson
Vice VD & försäljning
mattias@biokolprodukter.se
073-76 51 448

Jonatan Malmberg
Utveckling & försäljning
jonatan@biokolprodukter.se
070-78 28 770