Klimatpositiv anläggning med certifierad kolsänka

Till de som vill tillgodoräkna sig biokolets klimatnytta erbjuder vi certifikat för skapad kolsänka.

Klimatpositiv anläggningsjord A (torvfri)

Jord framtagen för kolinbindande anläggning med gräs, träd, busk- och perennplanteringar.

Klimatpositiv ängsjord 0-8 Cirkulär

Vår ängsjord med biokol och återvunnen sten bidrar till en cirkulär ekonomi samtidigt som en kolsänka skapas.

Klimatpositiv gårdsjord med biohumus

Klimatpositiv gårdsjord är en variant av kolmakadam med tillsatts av grus och KRAV-certifierad maskgödsel (biohumus).

Mattias Gustafsson
Vice VD & försäljning
mattias@biokolprodukter.se
073-76 51 448

Jonatan Malmberg
Utveckling & försäljning
jonatan@biokolprodukter.se
070-78 28 770