Inlopp version 2021-08-24

Inloppsplatta till regnbädd i biokolbetong

Vårt regnbäddsinlopp i biokolbetong leder effektivt in vatten till regnbäddar och är framtaget i samarbete med Edge som stått för design. Inloppen är lämpliga till BGG-system och andra regnbäddslösningar med kantstöd eller plattor runt regnbädden. Själva inloppet består av två lika utformade plattor som vrids mot varandra. Med biokolet i betongen skapas en kolsänka som kompenserar för en del av de utsläpp som betongproduktionen medför. Vårt regnbäddsinlopp med biokol har minst 40% lägre klimatpåverkan jämfört med utan tillsatts av biokol. Vidare använder vi enbart makadam, stenmjöl och/eller återvunnet grus i stället för naturgrus.

KolsänkaMinst 40% lägre klimatpåverkan med biokolet som kolsänka.
InnehållMakadam, stenmjöl och/eller återvunnet grus, cement, vatten och biokol.
Mått och vikt350x350x100 mm, respektive 22 kg per platta. Två inloppsplattor intill varandra ger ett inlopp med måttet 700x350x100.
Se ävenVäxtsubstrat till regnbäddar BGG-regnbäddssubstrat

↓ Produktblad Inloppsplatta till regnbädd
Artikelnummer
3BB-002-350350

Mattias Gustafsson
Vice VD & försäljning
mattias@biokolprodukter.se
073-76 51 448

Jonatan Malmberg
Utveckling & försäljning
jonatan@biokolprodukter.se
070-78 28 770