IMG_1121

Klimatpositiv ängsjord 0-8 Cirkulär

Vår ängsjord med biokol och återvunnen sten bidrar till en cirkulär ekonomi samtidigt som en kolsänka skapas. Produkten är mager, ger genomsläppliga växtbäddar och lämpar sig till anläggning av torräng, svackdiken, slänter och torktåliga perennplanteringar. Det biokol som ingår är certifierat enligt EBC:s certifiering av kolsänka EBC C-sink. Med produkten följer ett certifikat från Carbonfuture med kvantifierad mängd CO2-ekvivalenter för det biokol som ingår i er beställning.

InnehållÅtervunnen ballast/sten med makadam, singel, grus och biokol. Biokolkompost utgör minst 12,5 volym%.
CertifikatKvantifierad mängd CO2-ekvivalenter i er beställning intygas med certifikat från Carbonfuture, se www.carbonfuture.earth
TillvalMullberikning med grönkompost, enligt önskad volym%. 

↓ Produktblad Klimatpositiv ängsjord 0-8 Cirkulär
Artikelnummer
1Äng-08-Cirkulär-Klimat

Mattias Gustafsson
Vice VD & försäljning
mattias@biokolprodukter.se
073-76 51 448

Jonatan Malmberg
Utveckling & försäljning
jonatan@biokolprodukter.se
070-78 28 770