P1220224

Klimatpositiv anläggning med certifierad kolsänka

Till de som vill tillgodoräkna sig biokolets klimatnytta erbjuder vi certifikat för skapad kolsänka. I certifikatet ingår kvantifierad mängd CO2-ekvivalenter som binds in i de produkter ni beställt. Inom vårt produktsegment Klimatpositiv anläggning ingår detta certifikat i samtliga produkter. Till våra övriga produkter såsom kolmakadam är kolsänkecertifikat och CO2-beräkning ett möjligt tillval. För att inkludera vid beställning ange ”-Klimat” efter önskat artikelnummer. Det biokol som ingår är certifierat enligt EBC:s certifiering av kolsänka EBC C-sink.Med produkten följer ett certifikat från Carbonfuture – en handelsplattform för kolsänkor med biokol. 

InnehållBiokol i våra olika jordprodukter certifierad enligt EBC C-sink. 
Certifikat Kvantifierad mängd CO2-ekvivalenter i er beställning styrks med certifikat från Carbonfuture, se www.carbonfuture.earth

↓ Produktblad Klimatpositiv anläggning
Artikelnummer
För certifikat på kolsänka och CO2-ekvivalenter vid beställning lägg till ”-Klimat” efter artikelnumret för den produkt ni önskar beställa.

Mattias Gustafsson
Vice VD & försäljning
mattias@biokolprodukter.se
073-76 51 448

Jonatan Malmberg
Utveckling & försäljning
jonatan@biokolprodukter.se
070-78 28 770