Klimatpositiv Anläggning

Till de som vill tillgodoräkna sig biokolets klimatnytta erbjuder vi certifikat för skapad kolsänka. Certifikatet är utfärdat av Carbonfuture - en handelsplattform för kolsänkor med biokol. Allt biokol är i sin tur certifierat enligt European Biochar Certificate ”C-sink” för biokolets kolsänkepotential. För att inkludera biokolets kolsänka med certifikat vid beställning ange ”-Klimat” efter önskat artikelnummer. Certifikatet för skapad kolsänka skickar vi till er efter slutförd leverans. I certifikatet ingår kvantifierad mängd inbundna CO2-ekvivalenter med ingående biokol, där utsläpp från produktion och transport av biokolet dragits ifrån.

© 2023 Alla rättigheter förbehållna
Biokolprodukter Global AB