P1220010

Klimatpositiv gårdsjord med biohumus

Klimatpositiv gårdsjord är en variant av kolmakadam med tillsatts av grus och KRAV-certifierad maskgödsel (biohumus). Jorden är svår att kompaktera och tål mycket trafik vid anläggning. Tillsatts av grus underlättar ogräsrensning. Produkten innehåller ingen torv. Det biokol som ingår är certifierat enligt EBC:s certifiering av kolsänka EBC C-sink. Med produkten följer ett certifikat från Carbonfuture med kvantifierad mängd CO2-ekvivalenter för det biokol som ingår i er beställning. 

InnehållMakadam, grus, biokol, kompost och KRAV-certifierad maskgödsel.
TillvalKan fås som Cirkulär med minst 90 volym% av cirkulära/återvunna material (inkl. biokolet). Ange artikelnummer: 1Anläggning-Cirkulär-Klimat.
CertifikatKvantifierad mängd CO2-ekvivalenter i er beställning intygas med certifikat från Carbonfuture, se www.carbonfuture.earth

↓ Produktblad Klimatpositiv gårdsjord med biohumus
Artikelnummer
1Gård-08-Klimat
1Gård-08-Cirkulär-Klimat 

Mattias Gustafsson
Vice VD & försäljning
mattias@biokolprodukter.se
073-76 51 448

Jonatan Malmberg
Utveckling & försäljning
jonatan@biokolprodukter.se
070-78 28 770