P1210325

Kolmakadam 2-6, 2-4 och 4-8

Vår kolmakadam är utvecklad för urbana applikationer med höga krav på stabilitet för minskad markkompaktering och god rotmiljö. Den stora porvolymen möjliggör infiltration av dagvatten och biokolet har en filtrerande funktion. Kolmakadam i dessa mindre fraktioner är lämpligt som växtsubstrat till perenner, gräs och buskar samt som utfyllnad kring rotklump vid trädplantering. I fraktionen 4-8 kan även mindre träd planteras. Läs mer om användningen av kolmakadam i Stockholms Stad Handbok om växtbäddar.

InnehållMakadam, biokol, grönkompost och organisk gödning. Biokolkompost utgör 25 volym%, med lika andel biokol och kompost.  
TillvalBiokolets kolsänka med certifikat på kvantifierad mängd CO2-ekvivalenter i er beställning. Läs mer om Klimatpositiv anläggning
Se ocksåVårt mest hållbara alternativ Kolmakadam Cirkulär

↓ Produktblad Kolmakadam 2-6, 2-4 och 4-8
Artikelnummer
Tillgång till fraktion beror på region. 
1BKM-121275-26 (Stockholm/Uppsala)
1BKM-121275-24 
1BKM-121275-48 

Mattias Gustafsson
Vice VD & försäljning
mattias@biokolprodukter.se
073-76 51 448

Jonatan Malmberg
Utveckling & försäljning
jonatan@biokolprodukter.se
070-78 28 770