P1210433

Kolmakadam 32-63 och 32-90

Vår kolmakadam är utvecklad för urbana applikationer med höga krav på stabilitet för minskad markkompaktering och god rotmiljö. Den stora porvolymen möjliggör infiltration av dagvatten och biokolet har en filtrerande funktion. Kolmakadam i dessa grova fraktioner används som understa del av växtbäddar med kolmakadam. Ovanpå går att anlägga hårdgjorda ytor eller ett lager av finare kolmakadam för perennplantering (se 2-6, 2-4 och 4-8). Makadam 32-63 och 32-90 som blandas med lika andel kompost och biokol skapar en god miljö för trädrötter och värdefull mykorrhiza. Läs mer om kolmakadam i Stockholms Stad Handbok om växtbäddar.

InnehållMakadam, biokol, grönkompost och organisk gödning Biokolkompost utgör 15 volym%, med lika andel biokol och kompost.  
TillvalBiokolets kolsänka med certifikat på kvantifierad mängd CO2-ekvivalenter i er beställning. Läs mer om Klimatpositiv anläggning
Se ocksåVårt mest hållbara alternativ Kolmakadam Cirkulär 

↓ Produktblad Kolmakadam 32-63 och 32-90
Artikelnummer
1BKM-070785-3263  (32-63)
1BKM-070785-3290  (32-90)

Mattias Gustafsson
Vice VD & försäljning
mattias@biokolprodukter.se
073-76 51 448

Jonatan Malmberg
Utveckling & försäljning
jonatan@biokolprodukter.se
070-78 28 770