Om Biokol

Biokol är inte bara biokol. Det är hållbar jord, kolsänka, rent vatten och grönskande urbana miljöer. Men biokol är inte alltid biokol. För att veta behövs rätt kunskap och rätt information från producenten. Välkommen till biokolets fantastiska värld!

FP1220256-2

Biokolets definition

Biokol är förkolnat växtmaterial med syfte att skapa en kolsänka eller minska användningen av fossila bränslen. Biokol ska låsa ned grundämnet kol...

P1170644

Producera biokol

Biokol produceras genom processen pyrolys; upphettning i syrefattig miljö. Pyrolysprocessen kan behöva startenergi men förkolningen...

P1200886_-2

Användning & säkerhet

Tack vare biokolets egenskaper som t.ex. kolhalt, porositet, absorption och stabilitet kan biokol användas i en mängd olika applikationer.

R0033570-2

Klimat & kolsänka

Biokolets kolstruktur är stabil, vilket innebär att grundämnet kol hindras från att bli koldioxid och alltså utgöra en kolsänka.

Introduktion till biokol

Projektet Rest till Bäst är ett samarbete där 15 partners utvecklar olika initiativ där organiska restprodukter, som finns tillgängliga i samhället (t.ex. park- och trädgårdsavfall, tång och alger) används för att producera biokol och kolsänka. Inom Rest till Bäst har man även tagit fram en film med grundläggande information om biokol, vilken vi tycker ger en riktigt bra introduktion för den som nyligen hittat biokolets fantastiska värld. Rest till Bäst finansieras av Vinnova och mer information om projektet och filmen hittar du här.

Långsiktig nedlåsning av grundämnet kol; en pusselbit för klimatet

Stor variation av användning för biokol tack vare dess egenskaper

Pyrolys/förkolning genom upphettning i syrefattig miljö

Hållbara restprodukter används som biomassa till biokol

Världen runt med biokol

Användning och produktion av biokol utvecklas och växer över hela världen. Det spännande är att utvecklingen ser olika ut i olika länder. I länder som Kenya och Botswana ligger fokus på småskalig teknik för att ersätta vedförbränning i hushållens matlagning.

Biokol i Sverige

I Sverige finns ett antal viktiga initiativ som bidragit till den globala biokolbranschens utveckling. Stockholm Biochar Project är en av världens första storskaliga satsningar för att producera biokol från stadens trädgårdsris till stadens växtbäddar, och därmed skapa en storskalig urban kolsänka.

Roliga fakta om biokol

Biokolets användningsområden är så mycket fler än i form av dess traditionella och kanske mest välkända nytta som en kolrik jordförbättrare.

Kontakta oss om biokol!

Varmt välkommen att ringa eller maila oss.

Mattias Gustafsson
Vice VD & försäljning
mattias@biokolprodukter.se
073-76 51 448

Jonatan Malmberg
Utveckling & försäljning
jonatan@biokolprodukter.se
070-78 28 770