Sortering

Produkter

Inloppsplatta till regnbädd i biokolbetong

Vårt regnbäddsinlopp i biokolbetong leder effektivt in vatten till regnbäddar och är framtaget i samarbete med Edge som stått för design. Inloppen är lämpliga till BGG-system och andra regnbäddslösningar med kantstöd eller plattor runt regnbädden. Själva inloppet består av två lika utformade plattor som vrids mot varandra. Med biokolet i betongen skapas en kolsänka som kompenserar för en del av de utsläpp som betongproduktionen medför. Vårt regnbäddsinlopp med biokol har minst 40% lägre klimatpåverkan jämfört med utan tillsatts av biokol. Vidare använder vi enbart makadam, stenmjöl och/eller återvunnet grus i stället för naturgrus.

Information
Innehåll

Makadam, stenmjöl och/eller återvunnet grus, cement, vatten och biokol.

Se också

Växtsubstrat till regnbäddar BGG-regnbäddssubstrat

Artikelnummer
  • 3BB-002-350350
© 2022 Alla rättigheter förbehållna
Biokolprodukter Global AB