Sortering

Produkter

Trädgropsfundament i biokolbetong

Vårt trädgropsfundament i biokolbetong är utvecklad för att ge stor plats för trädens rötter att leta sig ut i närliggande växtbädd. Med biokolet i betongen skapas en kolsänka som kompenserar för en del av de utsläpp som betongproduktionen medför. Vårt trädgropsfundament med biokol har minst 50% lägre klimatpåverkan jämfört med utan tillsatts av biokol. Vidare använder vi enbart makadam, stenmjöl och/eller återvunnet grus i stället för naturgrus. Produkten är armerad.

Information
Innehåll

Makadam, stenmjöl och/eller återvunnet grus, cement, vatten och biokol.

Kolsänka

Minst 50% lägre klimatpåverkan med biokolet som kolsänka.

Mått och vikt

1400x1400x600 mm och 520 kg

Se också

Vi säljer Kolmakadam och BGG-växtsubstrat i olika fraktioner som passar till trädplanteringar och vårt trädgropsfundament.

Artikelnummer
  • 3BB-001-1400600
© 2022 Alla rättigheter förbehållna
Biokolprodukter Global AB