image17

Trädgropsfundament i biokolbetong

Vårt trädgropsfundament i biokolbetong är utvecklad för att ge stor plats för trädens rötter att leta sig ut i närliggande växtbädd. Med biokolet i betongen skapas en kolsänka som kompenserar för en del av de utsläpp som betongproduktionen medför. Vårt trädgropsfundament med biokol har minst 50% lägre klimatpåverkan jämfört med utan tillsatts av biokol. Vidare använder vi enbart makadam, stenmjöl och/eller återvunnet grus i stället för naturgrus. Produkten är armerad.

KolsänkaMinst 50% lägre klimatpåverkan med biokolet som kolsänka.
InnehållMakadam, stenmjöl och/eller återvunnet grus, cement, vatten och biokol.
Mått och vikt1400x1400x600 mm och 520 kg
Se ävenVi säljer Kolmakadam och BGG-växtsubstrat i olika fraktioner som passar till trädplanteringar och vårt trädgropsfundament.

↓ Produktblad Trädgropsfundament
Artikelnummer
3BB-001-1400600

Mattias Gustafsson
Vice VD & försäljning
mattias@biokolprodukter.se
073-76 51 448

Jonatan Malmberg
Utveckling & försäljning
jonatan@biokolprodukter.se
070-78 28 770