Utveckling

Vi utvecklar ständigt nya biokolprodukter; biokolbetong och biokolfilter för vattenrening.

Biokol kan redan idag användas till många olika applikationer

Vi är övertygade om att jordförbättring och kolsänka bara är början. På den här sidan kan du läsa om våra utvecklingsprojekt. Scrolla ned för att få en kort inblick i biokolets framtid.

Biokolbetong med Vinnova

Projektet “Biokolbetong – det nya svarta i den gröna anläggningsbranschen” drivs inom Vinnovas program Innovativa startups. Under perioden maj 2020 – maj 2021 studerar vi biokolets potential i betong, utvecklar och testar recept samt producerar prototyper av ett urval produkter i biokolbetong. Det vi i första hand vill ta fasta på är att inblandning av biokol i betong minskar betongens negativa klimatpåverkan. I andra hand finns studier på att biokol kan ha positiva effekter som gynnar betongens egenskaper och användningsområden.

BIOKOLBETONG-KLIMAT-300x200

Grönare betong

Betongindustrin är en av de som orsakar störst utsläpp av växthusgaser. Genom inblandning av biokol i betong kan den negativa klimatpåverkan lindras.

BIOKOLBETONG-GROV-STRUKTUR-300x200

LÄTTBETONG

Biokol är ett poröst material som kan ha låg densitet. Tack vare dess stabila struktur bibehåller det formen efter inblandning i betong. Resultatet är en lättare betong.

FÖRSLAG_STARTSIDAN_NYHETER_BIOKOLBETONG_P1220601_-300x200

Anpassade produkter

Genom att variera biokolets fraktionsstorlek och inblandad mängd kan biokolbetong anpassas för en mängd olika utvalda produkter.

Biokolfilter inom Viable cities

Projektet Viable cities arbetar för att ställa om städer till smarta och hållbara genom innovation och engagemang från ett stort antal aktörer. Biokolprodukter deltar i utvecklingen av urban matproduktion genom att ta fram ett biokolfilter för rening av vatten i aquaponiska system. Arbetet pågår hela 2020 och 2021. Vi vet sedan tidigare att biokol används som filtermaterial i en rad olika applikationer, och det specifika området aquaponi lär oss mycket om krav på filtrets utformning och biokolets egenskaper.

Filtermaterial-blir-jordforbattring_Biokolbadd_P1240249_-300x200

Absorption & adsorption

Biokol drar till sig olika ämnen och partiklar och kan på så sätt användas som filtermaterial i olika medium.

Olika-egenskaper_Eget-kol_P1240189-300x200

Olika egenskaper

Biokolets egenskaper, som t.ex. aktiva yta, laddning och pH, varierar beroende på biomassa och produktionsprocess.

Absorption-och-adsorption_Vatten-fr-systemet-m-biokolbadd_P1240111-300x200

Filtermaterial blir jordförbättring

Ett fullpackat filter är fulladdat med näringsämnen som kan bli jordförbättring i odling.

Kontakta oss om biokol!

Varmt välkommen att ringa eller maila oss.

Mattias Gustafsson
Vice VD & försäljning
mattias@biokolprodukter.se
073-76 51 448

Jonatan Malmberg
Utveckling & försäljning
jonatan@biokolprodukter.se
070-78 28 770