Kolmakadam 2-6, 2-4 och 4-8

Vår kolmakadam är utvecklad för urbana applikationer med höga krav på stabilitet för minskad markkompaktering och god rotmiljö.

Kolmakadam 4-8 och 2-8 Cirkulär

Vår Kolmakadam Cirkulär består av återvunnen sten, biokol, kompost och organisk gödning.

Kolmakadam 32-63 och 32-90

Vår kolmakadam är utvecklad för urbana applikationer med höga krav på stabilitet för minskad markkompaktering och god rotmiljö.

Kolmakadam 32-90 och 32-64 Cirkulär

Kolmakadam Cirkulär består av återvunnen sten, biokol, kompost och organisk gödning.

Mattias Gustafsson
Vice VD & försäljning
mattias@biokolprodukter.se
073-76 51 448

Jonatan Malmberg
Utveckling & försäljning
jonatan@biokolprodukter.se
070-78 28 770