Ängsjord 0-8 Cirkulär

Vår ängsjord med biokol och återvunnen sten bidrar till en cirkulär ekonomi samtidigt som en kolsänka skapas. Produkten är mager, ger genomsläppliga växtbäddar och lämpar sig till anläggning av torräng, svackdiken, slänter och torktåliga perennplanteringar. Det biokol som ingår är certifierat enligt EBC:s certifiering av kolsänka EBC C-sink. Med produkten följer ett certifikat från Carbonfuture med kvantifierad mängd CO2-ekvivalenter för det biokol som ingår i er beställning.

Information
Innehåll

Återvunnen ballast/sten med makadam, singel, grus och biokol. Biokolkompost utgör minst 12,5 volym%.

Certifikat

Kvantifierad mängd CO2-ekvivalenter i er beställning intygas med certifikat från Carbonfuture, se www.carbonfuture.earth

Tillval

Mullberikning med grönkompost, enligt önskad volym%.

Artikelnummer
  • 1Äng-08-Cirkulär-Klimat
Tillval
Klimatpositiv med C-sink certifikat
© 2022 Alla rättigheter förbehållna
Biokolprodukter Global AB