Kolmakadam 32-63 och 32-90

Vår kolmakadam är utvecklad för urbana applikationer med höga krav på stabilitet för minskad markkompaktering och god rotmiljö. Den stora porvolymen möjliggör infiltration av dagvatten och biokolet har en filtrerande funktion. Kolmakadam i dessa grova fraktioner används som understa del av växtbäddar med kolmakadam. Ovanpå går att anlägga hårdgjorda ytor eller ett lager av finare kolmakadam för perennplantering (se 2-6, 2-4 och 4-8). Makadam 32-63 och 32-90 som blandas med lika andel kompost och biokol skapar en god miljö för trädrötter och värdefull mykorrhiza. Läs mer om kolmakadam i Stockholms Stad Handbok om växtbäddar.

Information
Innehåll

Makadam, biokol, grönkompost och organisk gödning Biokolkompost utgör 15 volym%, med lika andel biokol och kompost.

Tillval

Biokolets kolsänka med certifikat på kvantifierad mängd CO2-ekvivalenter i er beställning. Läs mer om Klimatpositiv anläggning

Se också

Vårt mest hållbara alternativ Kolmakadam Cirkulär

Artikelnummer
  • 1BKM-070785-3263 (32-63)
  • 1BKM-070785-3290 (32-90)
Tillval
Klimatpositiv med C-sink certifikat
© 2022 Alla rättigheter förbehållna
Biokolprodukter Global AB