Kolmakadam 2-6, 2-4 och 4-8

Vår kolmakadam är utvecklad för urbana applikationer med höga krav på stabilitet för minskad markkompaktering och god rotmiljö. Den stora porvolymen möjliggör infiltration av dagvatten och biokolet har en filtrerande funktion. Kolmakadam i dessa mindre fraktioner är lämpligt som växtsubstrat till perenner, gräs och buskar samt som utfyllnad kring rotklump vid trädplantering. I fraktionen 4-8 kan även mindre träd planteras. Läs mer om användningen av kolmakadam i Stockholms Stad Handbok om växtbäddar.

Information
Innehåll

Makadam, biokol, grönkompost och organisk gödning. Biokolkompost utgör 25 volym%, med lika andel biokol och kompost.

Tillval

Biokolets kolsänka med certifikat på kvantifierad mängd CO2-ekvivalenter i er beställning. Läs mer om Klimatpositiv anläggning

Se också

Vårt mest hållbara alternativ Kolmakadam Cirkulär

Artikelnummer
  • Tillgång till fraktion beror på region.
  • 1BKM-121275-26 (Stockholm/Uppsala)
  • 1BKM-121275-24
  • 1BKM-121275-48
Tillval
Klimatpositiv med C-sink certifikat
© 2022 Alla rättigheter förbehållna
Biokolprodukter Global AB