Kolmakadam 4-8 och 2-8 Cirkulär

Vår Kolmakadam Cirkulär består av återvunnen sten, biokol, kompost och organisk gödning. Med återvunnen sten skapas cirkulära resursflöden och ett minskat uttag av naturresurser. All återvinning av singel, sten och schaktmassor till nya användningsområden genomgår standardiserade metoder med höga krav på renhetsgrad. Vi levererar Kolmakadam Cirkulär i fraktionerna 4-8 och 2-8 (beroende på tillgång) samt 32-90 i Stockholmsregionen och 4-8 samt 32-64 i södra Sverige. Kolmakadam Cirkulär 4-8/2-8 är lämplig som växtsubstrat till perenner, buskar, mindre träd samt som utfyllnad kring rotklump vid trädplantering i djupa växtbäddar med grövre kolmakadam.

Information
Innehåll

Makadam, biokol, grönkompost och organisk gödning. Biokolkompost utgör 25 vol%, med lika andel biokol och kompost.

Tillval

Biokolets kolsänka med certifikat på kvantifierad mängd inbunden C02e (koldioxidekvivalenter) i er beställning.

Artikelnummer
  • Tillgång till fraktion beror på region.
  • 1BKG-48-Cirkulär (4-8 i hela Sverige)
  • 1BKG-28-Cirkulär (2-8 i Stockholmsregionen)
Tillval
Klimatpositiv med C-sink certifikat
© 2022 Alla rättigheter förbehållna
Biokolprodukter Global AB