Kolmakadam 32-90 och 32-64 Cirkulär

Vår Kolmakadam Cirkulär består av återvunnen sten, biokol, kompost och organisk gödning. Med återvunnen sten skapas cirkulära resursflöden och ett minskat uttag av naturresurser. All återvinning av singel, sten och schaktmassa till nya användningsområden genomgår standardiserade metoder med höga krav på renhetsgrad. Vi levererar Kolmakadam Cirkulär i fraktionerna 32-90 (och 4-8) i Stockholmsregionen samt 32-64 (och 4-8) i södra Sverige. Kolmakadam Cirkulär kan användas som vanlig kolmakadam i projekt där lägre miljöpåverkan eftersträvas. Läs mer om kolmakadam i Stockholms Stad Handbok om växtbäddar

Information
Innehåll

Återvunnen sten (våtsiktad schaktmassa, makadam och singel), biokol, grönkompost och organisk gödning. Biokolkompost utgör 15 vol.%, med lika andel biokol och kompost.

Tillval

Biokolets kolsänka med certifikat på kvantifierad mängd inbunden CO2e (koldioxidekvivalenter) i er beställning.

Artikelnummer
  • Tillgång till fraktion beror på region.
  • 1BKMG-3290-Cirkulär (i Stockholm/Uppsala)
  • 1BKMG-3264-Cirkulär (i Södra Sverige)
Tillval
Klimatpositiv med C-sink certifikat
© 2022 Alla rättigheter förbehållna
Biokolprodukter Global AB