Regnbäddssubstrat och Öppet förstärkningslager

BlueGreenGray (BGG) system är utvecklade för urbana miljöer där blå, gröna och grå funktioner samverkar på samma plats och i samma volym. Sådana system kan hantera trafikbelastning, dagvattenflöden, föroreningar och kan samtidigt ge vegetation generöst med plats under markytan. Systemet byggs upp av BGG regnbäddssubstrat och BGG öppet förstärkningslager. Båda blandningar innehåller biokol för att skapa goda förutsättningar för planterade träd och perenner samt för att möjliggöra filtrering av dagvatten. Produkterna kan också beställas var för sig efter er platsspecifika utformning.

Information
Innehåll

Regnbäddssubstrat: Makadam, biokol (ca 17 volym%), stenmjöl och grönkompost, Öppet förstärkningslager: Makadam och biokol (ca 15 volym%).

Tillval

Biokolets kolsänka med certifikat på kvantifierad mängd inbunden CO2-ekvivalenter i er beställning, se Klimatpositiv anläggning.

Se också

Handbok om dagvattenlösningar med BGG bluegreengrey.edges.se

Artikelnummer
  • Tillgång till fraktion beror på region.
  • 1BGGRegn-17080867-24 (Södra Sverige)
  • 1BGGRegn-17080867-26 (Stockholm)
  • 1BGGÖF-1585-3263
  • 1BGGÖF-1585-3290
Tillval
Klimatpositiv med C-sink certifikat
© 2022 Alla rättigheter förbehållna
Biokolprodukter Global AB