P1250266_

Kolmakadam 4-8 och 2-8 Cirkulär

Vår Kolmakadam Cirkulär består av återvunnen sten, biokol, kompost och organisk gödning. Med återvunnen sten skapas cirkulära resursflöden och ett minskat uttag av naturresurser. All återvinning av singel, sten och schaktmassor till nya användningsområden genomgår standardiserade metoder med höga krav på renhetsgrad. Vi levererar Kolmakadam Cirkulär i fraktionerna 4-8 och 2-8 (beroende på tillgång) samt 32-90 i Stockholmsregionen och 4-8 samt 32-64 i södra Sverige. Kolmakadam Cirkulär 4-8/2-8 är lämplig som växtsubstrat till perenner, buskar, mindre träd samt som utfyllnad kring rotklump vid trädplantering i djupa växtbäddar med grövre kolmakadam. 

InnehållMakadam, biokol, grönkompost och organisk gödning. Biokolkompost utgör 25 vol%, med lika andel biokol och kompost.
TillvalBiokolets kolsänka med certifikat på kvantifierad mängd inbunden C02e (koldioxidekvivalenter) i er beställning.  

↓ Produktblad Kolmakadam 4-8 och 2-8 Cirkulär
Artikelnummer
Tillgång till fraktion beror på region.
1BKG-48-Cirkulär (4-8 i hela Sverige)
1BKG-28-Cirkulär (2-8 i Stockholmsregionen)

Mattias Gustafsson
Vice VD & försäljning
mattias@biokolprodukter.se
073-76 51 448

Jonatan Malmberg
Utveckling & försäljning
jonatan@biokolprodukter.se
070-78 28 770