Växtbäddar

Urbana ängar, sedumtak och biotoptak med biokol och hållbara växtsubstrat.

Vi erbjuder kompletta växtsystem med biokol, substrat och fröblandningar

För en levande urban miljö på såväl mark som tak. Vi levererar till hela Sverige, Norden och norra Europa till projekt av alla storlekar. Nedan hittar du produktblad till några av våra produkter inom urbana växtsystem.

BIOKOLSIDAN_KOLMAKADAM_P1240044_-300x300

KOLMAKADAM & BGG

Vi erbjuder kolmakadam i olika fraktion, med olika näring. Vårt mål är att använda 100% återvunnen sten.

SEDUM-300x300

SEDUMTAK

Anläggning, underhåll eller restaurering av sedumtak med biokolinblandat växtsubstrat.

URBAN-ANG-300x300

URBANA ÄNGAR

Biokol, näring, substrat och fröblandning till urbana ängar.

URBAN-BIOTOP-300x300

BIOTOPTAK

Gröna tak med stor artvariation för att skapa livsmöjligheter för fler insekter och fåglar i urban miljö.

Levande städer

Med biokol som grund erbjuder vi anläggningsjordar och jordsubstrat till trädplanteringar, regnbäddar, gröna tak, perennplanteringar och urbana ängar. Gemensamt för biokolbaserade jordlösningar är dess stora porvolym och stabila struktur som ökar växtbäddens kapacitet att hantera stora dagvattenflöden, ger ökad vattenhållande förmåga och växtbäddar med låg kompakteringsgrad. Biokolet har dessutom med sin stora yta en god näringshållande förmåga och skapar en mycket gynsam miljö för nyttiga mikroorganismer.

Kvalitet och hållbarhet

Biokolet vi använder följer EBCs (European Biochar Certification) krav på kvalitet, ursprung och tillverkningsprocess. Vi strävar mot att minska miljöpåverkan i varje led av produktionskedjan , basera våra produkter på cirkulära materialflöden och korta transporter. Vi använder enbart organiska gödningsmedel och anpassar gödseldos och näringssammansättning efter önskad funktion på olika vegetationslösningar.

FAQ

Kontakta oss om biokol!

Varmt välkommen att ringa eller maila oss.

Mattias Gustafsson
Vice VD & försäljning
mattias@biokolprodukter.se
073-76 51 448

Jonatan Malmberg
Utveckling & försäljning
jonatan@biokolprodukter.se
070-78 28 770