Växtbäddar

Biokolbaserade jordar och hållbara växtsubstrat

Kolmakadam

Kolmakadam

Vi erbjuder kolmakadam i olika fraktion och med valmöjlighet återvunnen sten - Cirkulär

Produkter:

Kolmakadam 2-6, 2-4 och 4-8
Kolmakadam 32-63 och 32-90
Kolmakadam 4-8 och 2-8 Cirkulär
Kolmakadam 32-90 och 32-64 Cirkulär

Klimatpositiv anläggning
Dagvatten och regnbäddar

Vi erbjuder kompletta växtsystem med biokol, substrat och fröblandningar

För en levande urban miljö på såväl mark som tak. Vi levererar till hela Sverige, Norden och norra Europa till projekt av alla storlekar. Nedan hittar du produktblad till några av våra produkter inom urbana växtsystem.

Levande städer

Med biokol som grund erbjuder vi anläggningsjordar och jordsubstrat till trädplanteringar, regnbäddar, gröna tak, perennplanteringar och urbana ängar. Gemensamt för biokolbaserade jordlösningar är dess stora porvolym och stabila struktur som ökar växtbäddens kapacitet att hantera stora dagvattenflöden, ger ökad vattenhållande förmåga och växtbäddar med låg kompakteringsgrad. Biokolet har dessutom med sin stora yta en god näringshållande förmåga och skapar en mycket gynsam miljö för nyttiga mikroorganismer.

Kvalitet och hållbarhet

Biokolet vi använder följer EBCs (European Biochar Certification) krav på kvalitet, ursprung och tillverkningsprocess. Vi strävar mot att minska miljöpåverkan i varje led av produktionskedjan , basera våra produkter på cirkulära materialflöden och korta transporter. Vi använder enbart organiska gödningsmedel och anpassar gödseldos och näringssammansättning efter önskad funktion på olika vegetationslösningar.

FAQ

Kontakta oss om biokol!

Varmt välkommen att ringa eller maila oss.

Mattias Gustafsson
Vice VD & försäljning
mattias@biokolprodukter.se
073-76 51 448

Jonatan Malmberg
Utveckling & försäljning
jonatan@biokolprodukter.se
070-78 28 770